به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

گاج

14 کتاب علوم انسانی میکرو دوازدهم

مولف: مصطفی رضایی‌مهر ناشر: گاج 304 صفحه

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

14 کتاب علوم انسانی میکرو پایه

مولف: فرهاد بهرامیان ناشر: گاج 704 صفحه

قیمت پشت جلد: 79,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,800 تومان
قیمت نهایی:63,200 تومان
تخفیف: 15,800 تومان
قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان
قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

آزمون بزرگ کنکور تجربی- گاج

مولف: گروه مولفان گاج چاپ 1396 تعداد صفحات: 452 صفحه

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان
قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان
قیمت پشت جلد: 75,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:60,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

آزمون پلاس زیست شناسی پایه دهم و یازدهم گاج

مولف: سهیل میرزایی ناشر: گاج 1397

قیمت پشت جلد: 75,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:60,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

آمار و احتمال کنکور میکرو گاج

مولف: آرش عمید, سجاد عظمتی

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم سیر تا پیاز گاج

مولف: علی اکبر طالبی, امیر سعید حسینی

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,800 تومان
قیمت نهایی:47,200 تومان
تخفیف: 11,800 تومان

آموزش زیست شناسی دوازدهم میکرو گاج

مولف: حمیدرضا زارع چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 69,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,800 تومان
قیمت نهایی:55,200 تومان
تخفیف: 13,800 تومان

آموزش شیمی پایه دهم و یازدهم میکرو گاج

سال دهم و یازدهم مولفان: پویا الفتی, امیر حسین کریمی

قیمت پشت جلد: 89,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,800 تومان
قیمت نهایی:71,200 تومان
تخفیف: 17,800 تومان

آموزش فیزیک پایه دهم و یازدهم تجربی سیر تا پیاز گاج

مولف: امیر حسن محمد پور, هادی حمزه پور

قیمت پشت جلد: 24,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,800 تومان
قیمت نهایی:19,200 تومان
تخفیف: 4,800 تومان

آموزش فیزیک پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی سیر تا پیاز گاج

مولف: امیر حسن محمد پور, هادی حمزه پور

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

آی کیو (IQ) ریاضی تجربی

مولف: پیام کریمی نیا چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 57,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,400 تومان
قیمت نهایی:45,600 تومان
تخفیف: 11,400 تومان

آی کیو (IQ) شیمی جلد اول

مولف: افشین احمدی , پویا الفتی چاپ 1396 تعدادصفحات :400

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

آی کیو (IQ) شیمی جلد دوم

انتشارات گاج مولف: افشین احمدی , پویا الفتی چاپ 1396

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

آی کیو (IQ) فیزیک پایه جلد اول

مولف: احمد جوکار چاپ 1396 تعداد صفحات: 320

قیمت پشت جلد: 20,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,000 تومان
قیمت نهایی:16,000 تومان
تخفیف: 4,000 تومان

آی کیو (IQ) فیزیک پایه جلد دوم

 مولف: احمد جوکار چاپ 1396 تعداد صفحات: 420

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,000 تومان
قیمت نهایی:28,000 تومان
تخفیف: 7,000 تومان
قیمت پشت جلد: 165,000 تومان
مقدار تخفیف: 33,000 تومان
قیمت نهایی:132,000 تومان
تخفیف: 33,000 تومان

آی کیو IQ تیزهوشان هشتم گاج

تالیف: گروه مولفان

قیمت پشت جلد: 79,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,800 تومان
قیمت نهایی:63,200 تومان
تخفیف: 15,800 تومان

آی کیو IQ تیزهوشان هفتم گاج

تالیف: گروه مولفان چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 84,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,800 تومان
قیمت نهایی:67,200 تومان
تخفیف: 16,800 تومان

آی کیو IQ حسابان دوازدهم گاج

مولف: حبیب شفیعی, مجید رفعتی

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,800 تومان
قیمت نهایی:47,200 تومان
تخفیف: 11,800 تومان

آی کیو IQ حسابان یازدهم گاج

مولف: حبیب شفیعی, مجید رفعتی

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

آی کیو IQ دیفرانسیل و ریاضی پایه گاج

مولف: حبیب شفیعی – مجید رفعتی

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,800 تومان
قیمت نهایی:47,200 تومان
تخفیف: 11,800 تومان

آی کیو IQ ریاضی تجربی دهم و یازدهم و دوازدهم گاج

جامع دهم- یازدهم- دوازدهم مولف: پیام کریمی نیا ناشر: گاج

قیمت پشت جلد: 95,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,000 تومان
قیمت نهایی:76,000 تومان
تخفیف: 19,000 تومان

آی کیو IQ ریاضی دهم گاج

مواف: پیام کریمی نیا ناشر: گاج

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:31,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

آی کیو IQ ریاضی گسسته و جبر و احتمال گاج

مولف: علی منصف شکری – آرش عمید ناشر: گاج همراه با ...

قیمت پشت جلد: 99,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,800 تومان
قیمت نهایی:79,200 تومان
تخفیف: 19,800 تومان

آی کیو IQ ریاضی یازدهم تجربی گاج

مولف: پیام کریمی نیا

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,000 تومان
قیمت نهایی:52,000 تومان
تخفیف: 13,000 تومان

آی کیو IQ زبان انگلیسی دهم گاج

تالیف: مجید ولایی, میلاد قریشی ناشر: گاج چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان
صفحه1 از10