به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

مبتکران

ریاضی دهم شهاب مبتکران جلد اول

انتشارات مبتکران مؤلفان: حمیدرضا بیات و کیان کریمی خراسانی ...

قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,800 تومان
قیمت نهایی:35,200 تومان
تخفیف: 8,800 تومان

شیمی دهم تست جلد اول مبتکران

مؤلف: مهندس بهمن بازرگانی ناشر: مبتکران

قیمت پشت جلد: 74,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,800 تومان
قیمت نهایی:59,200 تومان
تخفیف: 14,800 تومان

فیزیک پایه 1و2 مبتکران (شهریاری)

نام مؤلف: فرید شهریاری چاپ: ششم 1396

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 7,200 تومان

فیزیک پیش2 تست مبتکران

انتشارات مبتکران نام مؤلف: فرید شهریاری چاپ : 1396

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

1 2 3 بدرخش شهاب اناری

رسیدن به عملکرد حداکثری ورود به یک درصد برتر دکتر شهاب ...

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,750 تومان
قیمت نهایی:21,250 تومان
تخفیف: 3,750 تومان

آزمون های شیمی دهم و یازدهم مرشد مبتکران

انتشارات مبتکران مولف: مراد مدقالچی

قیمت پشت جلد: 64,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,800 تومان
قیمت نهایی:51,200 تومان
تخفیف: 12,800 تومان
قیمت پشت جلد: 44,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,200 تومان
قیمت نهایی:30,800 تومان
تخفیف: 13,200 تومان

آمار و احتمال یازدهم یکتا رشادت مبتکران

آموزش و آزمون آمار و احتمال یازدهم رشادت یکتا مولف: احسان ...

قیمت پشت جلد: 48,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,600 تومان
قیمت نهایی:38,400 تومان
تخفیف: 9,600 تومان

آموزش شیمی 2 مبتکران

انتشارات مبتکران مؤلف: مهندس بهمن بازرگانی

قیمت پشت جلد: 36,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,200 تومان
قیمت نهایی:28,800 تومان
تخفیف: 7,200 تومان

آموزش شیمی 3 مبتکران

انتشارات مبتکران نام مؤلف: بهمن بازرگانی چاپ:شصت و نهم ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

آموزش شیمی پیش 2 مبتکران

انتشارات مبتکران نام مؤلف: مهندس بهمن بازرگانی  چاپ:سی و ...

قیمت پشت جلد: 33,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,600 تومان
قیمت نهایی:26,400 تومان
تخفیف: 6,600 تومان

آموزش شیمی پیش1 مبتکران

انتشارات مبتکران نام مؤلف: مهندس بهمن بازرگانی چاپ:سی و  ...

قیمت پشت جلد: 27,500 تومان
مقدار تخفیف: 5,500 تومان
قیمت نهایی:22,000 تومان
تخفیف: 5,500 تومان

آموزش و آزمون اقتصاد دهم رشادت مبتکران

مولف: منصوره فولادی, نسرین جعفری

قیمت پشت جلد: 37,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,400 تومان
قیمت نهایی:29,600 تومان
تخفیف: 7,400 تومان
قیمت پشت جلد: 17,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,400 تومان
قیمت نهایی:13,600 تومان
تخفیف: 3,400 تومان

آموزش و آزمون دین و زندگی دهم انسانی رشادت مبتکران

مبتکران- فروغ مولف: محبوبه ابتسام

قیمت پشت جلد: 21,500 تومان
مقدار تخفیف: 4,300 تومان
قیمت نهایی:17,200 تومان
تخفیف: 4,300 تومان

آموزش و آزمون دین و زندگی دهم رشادت مبتکران

انتشارات مبتکران- فروغ رشته های ریاضی و تجربی مؤلف: ...

قیمت پشت جلد: 19,000 تومان
مقدار تخفیف: 3,800 تومان
قیمت نهایی:15,200 تومان
تخفیف: 3,800 تومان

آموزش و آزمون ریاضی دهم رشادت (یگانه) مبتکران

انتشارات مبتکران مؤلف: سعید جلالی چاپ: پنجم 1396

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

آموزش و آزمون ریاضی نهم رشادت جلد1 مبتکران

مولفان: محمد برجی اصفهانی, مریم برجی اصفهانی, هادی عزیز ...

قیمت پشت جلد: 76,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,400 تومان
قیمت نهایی:64,600 تومان
تخفیف: 11,400 تومان

آموزش و آزمون ریاضی نهم رشادت جلد2 مبتکران

مولفان: محمد برجی اصفهانی, مریم برجی اصفهانی, هادی عزیز ...

قیمت پشت جلد: 74,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,100 تومان
قیمت نهایی:62,900 تومان
تخفیف: 11,100 تومان
قیمت پشت جلد: 49,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,800 تومان
قیمت نهایی:39,200 تومان
تخفیف: 9,800 تومان
قیمت پشت جلد: 110,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,000 تومان
قیمت نهایی:88,000 تومان
تخفیف: 22,000 تومان

آموزش و آزمون عربی دهم رشادت مبتکران

انتشارات مبتکران- زیتون مؤلف: مهدی وحدانی چاپ: دوم 1396

قیمت پشت جلد: 52,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,400 تومان
قیمت نهایی:41,600 تومان
تخفیف: 10,400 تومان

آموزش و آزمون فارسی دوازدهم غزال از مجموعه رشادت

ویژه کلیه رشته ها نویسنده: حسین حسینی‌بیدختی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,000 تومان
قیمت نهایی:64,000 تومان
تخفیف: 16,000 تومان
قیمت پشت جلد: 74,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,100 تومان
قیمت نهایی:62,900 تومان
تخفیف: 11,100 تومان

آموزش و آزمون فارسی هفتم رشادت مبتکران

مولف: مهرانگیز سلمانی ناشر: مبتکران

قیمت پشت جلد: 64,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,800 تومان
قیمت نهایی:51,200 تومان
تخفیف: 12,800 تومان

ادبیات فارسی یازدهم طالب تبار مبتکران

مولف: حمید طالب تبار ناشر: مبتکران چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 86,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,200 تومان
قیمت نهایی:68,800 تومان
تخفیف: 17,200 تومان

بانک سوال انگلیسی دهم کندو (مرشد) مبتکران

انتشارات مبتکران مؤلف: مریم قانع چاپ: پنجم 1396

قیمت پشت جلد: 84,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,800 تومان
قیمت نهایی:67,200 تومان
تخفیف: 16,800 تومان

بانک سوال هندسه دهم پایا مبتکران

مبتکران مؤلفان: حمیدرضا بیات و کیان کریمی خراسانی و مرتضی ...

قیمت پشت جلد: 26,500 تومان
مقدار تخفیف: 5,300 تومان
قیمت نهایی:21,200 تومان
تخفیف: 5,300 تومان

بدبوترین روز در باغ‌ وحش (مبتکران)

نویسنده: آلن راسبریجر مترجم: فرمهر منجزی ویراستار: محدثه ...

قیمت پشت جلد: 12,000 تومان
مقدار تخفیف: 600 تومان
قیمت نهایی:11,400 تومان
تخفیف: 600 تومان

جمع بندی ریاضی پایه دهم و یازدهم تجربی محک مبتکران

مولفان: رضا عابدی, مجتبی سعیدی ناشر: مبتکران

قیمت پشت جلد: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,000 تومان
قیمت نهایی:20,000 تومان
تخفیف: 5,000 تومان
صفحه1 از6