به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

دانشگاه تهران

الکترومغناطیس میدان و موج (دانشگاه تهران)

نویسنده: دیوید ک. چنگ مترجم: دکتر پرویز جبه دار ...

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,500 تومان
قیمت نهایی:47,500 تومان
تخفیف: 2,500 تومان

بافت شناسی مقایسه ای (دانشگاه تهران)

نویسندگان : ایرج پوستی ؛ مسعود ادیب مرادی ؛ افسانه ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:42,000 تومان
تخفیف:

جانور شناسی عمومی جلد اول

مولف: دکتر طلعت حبیبی ناشر: دانشگاه تهران سال انتشار: 1398

قیمت پشت جلد: 64,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:64,000 تومان
تخفیف:

جانور شناسی عمومی جلد دوم

جلد دوم- کرم ها و نرم تنان مولف: دکتر طلعت حبیبی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 22,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:22,000 تومان
تخفیف:

جانور شناسی عمومی جلد سوم

جلد سوم- بندپایان مولف: دکتر طلعت حبیبی ناشر: دانشگاه ...

قیمت پشت جلد: 6,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:6,000 تومان
تخفیف:

جانور شناسی عمومی جلد چهارم

جلد چهارم- مهره داران مولف: دکتر طلعت حبیبی ناشر: دانشگاه ...

قیمت پشت جلد: 34,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:34,000 تومان
تخفیف:

روش های آزمایشگاهی در اکولوژی گیاهی

مولف: پراتیما کاپور- سودها رانی گاویل مترجم: محمدرضا ...

قیمت پشت جلد: 1,800 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:1,800 تومان
تخفیف:

ریزوبیا باکتری های محرک رشد گیاه (دانشگاه تهران)

ریزوبیا: باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPB) مؤلفان: حسینعلی ...

قیمت پشت جلد: 17,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:17,000 تومان
تخفیف:

لاشبرگ گیاهی (دانشگاه تهران)

لاشبرگ گیاهی: تجزیه، تشکیل هوموس، ترسیب کربن مؤلفان: بورن ...

قیمت پشت جلد: 28,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:28,000 تومان
تخفیف:

مقدمه ای بر فیزیولوژی گیاهی

مولف: ویلیام ج. هاپکینز- نورمن پی. ای. هانر مترجم: علی ...

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:90,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

میکروب شناسی (دانشگاه تهران)

مولف: دکتر فریدون ملک زاده ناشر: دانشگاه تهران

قیمت پشت جلد: 35,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:35,000 تومان
تخفیف:

میکروبیولوژی عمومی (دانشگاه تهران)

مولفان: دکتر فریدون ملک زاده- دکتر منوچهر شهامت ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 82,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:82,000 تومان
تخفیف:

نشانگرهای مولکولی (دانشگاه تهران)

مولف: محمدرضا نقوی و... ناشر: دانشگاه تهران نوبت چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 15,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:15,000 تومان
تخفیف:

گیاه شناسی پایه (دوره 2 جلدی) دانشگاه تهران

نویسنده: دکتر احمد قهرمان ناشر: دانشگاه تهران تعداد ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:65,000 تومان
تخفیف: