به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

خانه زيست شناسی

تاوان عشق

نویسنده: دکتر محمدرضا نوری دلویی ناشر: خانه زیست ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,500 تومان
قیمت نهایی:45,500 تومان
تخفیف: 19,500 تومان

جانورشناسی هیکمن جلد دوم

نویسنده: هیکمن کلیولند ترجمه: گروه مترجمان خانه زیست ...

قیمت پشت جلد: 90,000 تومان
مقدار تخفیف: 22,500 تومان
قیمت نهایی:67,500 تومان
تخفیف: 22,500 تومان

دوره هفت جلدی بیولوژی کمپبل

دوره هفت جلدی مترجمان: گروه مترجمان خانه زبست شناسی ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 471,500 تومان
مقدار تخفیف: 141,450 تومان
قیمت نهایی:330,050 تومان
تخفیف: 141,450 تومان

زيست شناسی گیاهی ریون جلد اول

مولف: ري ايورت - سوزان ايكورن مترجمان: اصغر زماني - دكتر ...

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 15,000 تومان
قیمت نهایی:85,000 تومان
تخفیف: 15,000 تومان

زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد اول (تمام رنگی)

نويسنده: اسکات گیلبرت ترجمه: پژوهشكده رويان ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 120,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,000 تومان
قیمت نهایی:102,000 تومان
تخفیف: 18,000 تومان

زیست شناسی تکوینی گیلبرت جلد دوم

نويسنده: اسکات گیلبرت ترجمه: پژوهشكده رويان ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 100,000 تومان
مقدار تخفیف: 25,000 تومان
قیمت نهایی:75,000 تومان
تخفیف: 25,000 تومان

زیست شناسی سلولی مولكولی و مهندسی ژنتیک

مولفان: مجید مهدوی و ... ناشر: خانه زيست شناسي قطع: رحلی/ ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 14,000 تومان
قیمت نهایی:56,000 تومان
تخفیف: 14,000 تومان

زیست شناسی سلولی و مولكولی لودیش جلد اول

نویسنده: لوديش و همكاران مترجم: گروه ترجمه خانه ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,500 تومان
قیمت نهایی:59,500 تومان
تخفیف: 10,500 تومان

زیست شناسی سلولی و مولكولی لودیش جلد دوم

نویسنده: لوديش و همكاران مترجم: گروه ترجمه خانه زيست‌ ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,500 تومان
قیمت نهایی:52,500 تومان
تخفیف: 17,500 تومان

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش (دوره سه جلدی)

مولف: هاروي اف لوديش مترجم: گروه ترجمه خانه ...

قیمت پشت جلد: 210,000 تومان
مقدار تخفیف: 52,500 تومان
قیمت نهایی:157,500 تومان
تخفیف: 52,500 تومان

زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش جلد 3

نویسنده: لوديش و همكاران مترجم: گروه ترجمه خانه ...

قیمت پشت جلد: 70,000 تومان
مقدار تخفیف: 21,000 تومان
قیمت نهایی:49,000 تومان
تخفیف: 21,000 تومان

زیست شناسی مولکولی سرطان

 نویسنده: لورن پکورینو ترجمه: علیرضا امیری نودیجه - ملیحه ...

قیمت پشت جلد: 68,000 تومان
مقدار تخفیف: 13,600 تومان
قیمت نهایی:54,400 تومان
تخفیف: 13,600 تومان

زیست شناسی مولکولی ویور (دوره 3 جلدی)

دوره سه جلدی مولف: رابرت ويور مترجمان: مصطفي مطلبي - زهرا ...

قیمت پشت جلد: 206,000 تومان
مقدار تخفیف: 61,800 تومان
قیمت نهایی:144,200 تومان
تخفیف: 61,800 تومان

زیست شناسی مولکولی ویور جلد دوم

نویسنده: رابرت ويور مترجمان: مصطفي مطلبي - زهرا سهيلا ...

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 24,000 تومان
قیمت نهایی:56,000 تومان
تخفیف: 24,000 تومان

زیست شناسی مولکولی ویور جلد سوم

نویسنده: رابرت ويور مترجمان: مصطفي مطلبي - زهرا سهيلا ...

قیمت پشت جلد: 66,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,800 تومان
قیمت نهایی:46,200 تومان
تخفیف: 19,800 تومان

زیست شناسی مولکولی ویور جلد1

نویسنده: رابرت ويور مترجمان: مصطفي مطلبي - زهرا سهيلا ...

قیمت پشت جلد: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,000 تومان
قیمت نهایی:42,000 تومان
تخفیف: 18,000 تومان

زیست شناسی گیاهی ریون (دوره 3 جلدی)

مولف: ري ايورت - سوزان ايكورن مترجمان: اصغر زماني - دكتر ...

قیمت پشت جلد: 355,000 تومان
مقدار تخفیف: 53,250 تومان
قیمت نهایی:301,750 تومان
تخفیف: 53,250 تومان

زیست شناسی گیاهی ریون جلد دوم

نویسنده: ري ايورت - سوزان ايكورن مترجمان: اصغر زماني - ...

قیمت پشت جلد: 120,000 تومان
مقدار تخفیف: 18,000 تومان
قیمت نهایی:102,000 تومان
تخفیف: 18,000 تومان

زیست شناسی گیاهی ریون جلد سوم

نویسنده: ري ايورت - سوزان ايكورن مترجمان: اصغر زماني - ...

قیمت پشت جلد: 135,000 تومان
مقدار تخفیف: 20,250 تومان
قیمت نهایی:114,750 تومان
تخفیف: 20,250 تومان

زیستن چون پروانه

مولف: محمد کرام الدینی ناشر: خانه زیست شناسی تیراژ: ...

قیمت پشت جلد: 7,000 تومان
مقدار تخفیف: 1,400 تومان
قیمت نهایی:5,600 تومان
تخفیف: 1,400 تومان

سامان ما

نويسنده: حسين نظاري ناشر: خانه زيست شناسي تيراژ: 1500 ...

قیمت پشت جلد: 14,000 تومان
مقدار تخفیف: 2,800 تومان
قیمت نهایی:11,200 تومان
تخفیف: 2,800 تومان

سرطان امپراتور بیماری ها

نويسنده: سيدهارتا موكرجي مترجمان: دكتر اميررضا عارف، دكتر ...

قیمت پشت جلد: 80,000 تومان
مقدار تخفیف: 24,000 تومان
قیمت نهایی:56,000 تومان
تخفیف: 24,000 تومان

سلول های بنیادی (دوره 4 جلدی)

دوره چهار جلدی مولف: دكتر بهاروند ناشر: خانه زيست ...

قیمت پشت جلد: 200,000 تومان
مقدار تخفیف: 60,000 تومان
قیمت نهایی:140,000 تومان
تخفیف: 60,000 تومان

سلول های بنیادی به زبان ساده

نویسنده: لاری گلداستین و مگ اشنایدر مترجمان: دکترحسین ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,250 تومان
قیمت نهایی:33,750 تومان
تخفیف: 11,250 تومان

سلول های بنیادی جلد اول جنینی

مولف: دكتر بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي تيراژ: 200 ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,250 تومان
قیمت نهایی:33,750 تومان
تخفیف: 11,250 تومان

سلول های بنیادی جلد دوم بزرگسالان

مولف: دكتر بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي تيراژ: 500 ...

قیمت پشت جلد: 50,000 تومان
مقدار تخفیف: 12,500 تومان
قیمت نهایی:37,500 تومان
تخفیف: 12,500 تومان

سلول های بنیادی جلد سوم تمایز و كاربردها

مولف: دكتر حسین بهاروند ناشر: خانه زيست شناسي تيراژ: 200 ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 16,250 تومان
قیمت نهایی:48,750 تومان
تخفیف: 16,250 تومان

سلول های بنیادی جلد چهارم مهندسی بافت

مولف: دكتر بهاروند ناشر: خانه زيست شناسی تيراژ:200 ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,000 تومان
قیمت نهایی:30,000 تومان
تخفیف: 10,000 تومان

سیستماتیک گیاهی سیمپسون (جلد اول+دوم)

دوره دوجلدی (چاپ تک رنگ) تألیف: مايكل جي. سيمپسون ترجمه: ...

قیمت پشت جلد: 195,000 تومان
مقدار تخفیف: 48,750 تومان
قیمت نهایی:146,250 تومان
تخفیف: 48,750 تومان

سیستماتیک گیاهی سیمپسون جلد اول

تألیف: مايكل جي. سيمپسون ترجمه: دكتر فرخ قهرماني ...

قیمت پشت جلد: 105,000 تومان
مقدار تخفیف: 31,500 تومان
قیمت نهایی:73,500 تومان
تخفیف: 31,500 تومان