به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

اکولوژی میکروبی (دانشگاه فردوسی)

With shipment پست سفارشي (5 روز کاري) for 6,500 تومان
قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
قیمت نهایی:26,000 تومان
تخفیف
بوم شناسی میکربی
نویسنده: لاری بارتون، دیانا نورثوپ
مترجم: بهار شهنواز
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
اطلاعات كالا

این کتاب با تمرکز بر باکتری‌ها و مثال‌های متعدد درباره سایر میکروارگانیسم‌ها، به بررسی اکولوژی میکروبی می‌پردازد. از این‌رو مطالب ارائه شده در کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های میکروبیولوژی، اکولوژی یا علوم وابسته به محیط زیست، مناسب است. روش مؤلفان، معرفی مطالـــب پایه، ارائه دیدگاه نسبت به روش‌های مربوط و بحث بر‌هم‌کنش‌های میکروارگانیسم‌ها است. کتاب حاضر به‌نحوی جامع به محیط‌هایی که میکروارگانیسم‌ها در آن یافت می‌شوند، فعالیت جمعیت‌های میکروارگانیسمی و فرایندهای آن‌ها که در رویدادهای محیطی و صنعتی بسیار مهم‌ هستند، پرداخته است.

این کتاب شامل فصل‌های مجزایی است که دربردارنده خلاصه، منابع مورد مطالعه و پرسش‌های بحث‌برانگیز است که آن را برای تدریس مناسب می‌سازد. در این فصل‌ها چشم‌اندازی درباره توسعه تاریخی و فعالیت‌های اخیر در زمینه اکولوژی میکروبی، تنوع ارگانیسم‌ها و تفاوت بین آن‌ها، ویژگی‌های ساختاری، فیزیولوژیکی و متابولیکی میکروارگانیسم‌ها، حضور میکروارگانیسم‌ها در زیستگاه‌های متنوع و روش‌های مطالعه آن‌ها، بر‌هم‌کنش‌های میکروارگانیسم‌ها با یکدیگر و گیاهان و جانوران، ساختار جمعیت و تنوع گونه‌ها، نقش میکروارگانیسم‌ها در چرخـــــــه‌های غذایی، فعالیـــــت‌های کانی‌سازی زیستی، هوازدگی میکروبی، تجزیه پلیــــمرهای طبیعی، تولیــــــد انرژی زیستی، زیســـت‌پالایی و سمیت‌زدایی محیط ارائه می‌شود.

فهرست مندرجات:
فصل 1. اکولوژی میکروبی؛ آغاز و آینده
فصل 2. تنوع میکروارگانیسم‌ها
فصل 3. پیچیدگی و سادگی سیستم‌های سلولی
فصل 4. زیستگاه میکروبی: چشم‌انداز اکولوژیکی
فصل 5. چگونگی مطالعه اکولوژی میکروبی
فصل 6. برهمکنش‌های میکروب – میکروب
فصل 7. برهم‌کنش‌های بین میکروارگانیسم‌ها و گیاهان
فصل 8. اثرات متقابل بین میکروارگانیسم‌ها و جانوران
فصل 9. زندگی با یکدیگر: اجتماعات میکروبی
فصل 10. فرایندهای میکروبی شرکت‌کننده در چرخه‌های بیوژئوشیمیایی
فصل 11. عملکرد میکروب‌ها در طبیعت: کانی‌سازی زیستی و فرسایش میکروبی
فصل 12. تجزیه ترکیبات طبیعی
فصل 13. میکروب‌ها در عمل؛ زیست‌پالایی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

محصولات مشابه

-