به سایت اف بوک خوش آمدید  | ورود به سایت | ثبت نام

تولید کننده:
زیر ذره بین

کتاب های زیر ذره بین

بانک تست زمین شناسی جامع ذره بین

آزمون های کشور زیر ذره بین بانک تست زمین شناسی مولف: ...

قیمت پشت جلد: 45,000 تومان
مقدار تخفیف: 9,000 تومان
قیمت نهایی:36,000 تومان
تخفیف: 9,000 تومان

بیولوژی کمپبل جلد 2

جلد دوم- سلول مولفان: واسرمن - مینورسکای - جکسون مترجمان: ...

قیمت پشت جلد: 31,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,200 تومان
قیمت نهایی:24,800 تومان
تخفیف: 6,200 تومان

بیولوژی کمپبل جلد1

جلد اول- شیمی حیات مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 23,000 تومان
مقدار تخفیف: 4,600 تومان
قیمت نهایی:18,400 تومان
تخفیف: 4,600 تومان

بیولوژی کمپبل جلد3

جلد سوم- ژنتیک مولفان: واسرمن - مینورسکای- جکسون مترجمان: ...

قیمت پشت جلد: 41,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,200 تومان
قیمت نهایی:32,800 تومان
تخفیف: 8,200 تومان

بیولوژی کمپبل جلد4

جلد چهارم- مکانیسم تکامل و تاریخچه تکاملی تنوع ...

قیمت پشت جلد: 57,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,400 تومان
قیمت نهایی:45,600 تومان
تخفیف: 11,400 تومان

بیولوژی کمپبل جلد5

جلد پنجم- ساختار و عمل گیاهان مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:23,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

بیولوژی کمپبل جلد6

جاد ششم- ساختار و عمل جانوران مولفان: واسرمن - مینورسکای- ...

قیمت پشت جلد: 48,500 تومان
مقدار تخفیف: 9,700 تومان
قیمت نهایی:38,800 تومان
تخفیف: 9,700 تومان

دین و زندگی جامع زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مجید شعله ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 59,000 تومان
مقدار تخفیف: 11,800 تومان
قیمت نهایی:47,200 تومان
تخفیف: 11,800 تومان

دین و زندگی سال سوم زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مجید شعله ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:23,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

دین و زندگی پیش‌ دانشگاهی زیرذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: مجید شعله چاپ 1396 قطع: ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

ریاضی 3 تجربی زیر ذره‌ بین

تدوين، تأليف و گردآوري: محمد اسماعیلیان، سعید مختاری ناشر: ...

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,200 تومان
قیمت نهایی:20,800 تومان
تخفیف: 5,200 تومان

ریاضی دهم آپ زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعبد مختاری حسن اباد چاپ: ...

قیمت پشت جلد: 54,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,800 تومان
قیمت نهایی:43,200 تومان
تخفیف: 10,800 تومان

ریاضی دهم زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: سعید مختاری ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:31,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

ریاضی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: محمد اسماعیلیات، سعید مختاری

قیمت پشت جلد: 29,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,800 تومان
قیمت نهایی:23,200 تومان
تخفیف: 5,800 تومان

زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی زیر ذره‌ بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مهدی عظیمیان ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

زمین شناسی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: شکیبا کریمی نوبت چاپ: 95 تيراژ: ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

زيست شناسی و آزمايشگاه 1 زیر ذره بین

نظام آموزشی قدیم تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضي رضائي نوبت ...

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,200 تومان
قیمت نهایی:20,800 تومان
تخفیف: 5,200 تومان

زیست شناسی جامع زیر ذره بین (نظام قدیم)

ویژه نظام قدیم تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضي رضائي نوبت ...

قیمت پشت جلد: 88,000 تومان
مقدار تخفیف: 17,600 تومان
قیمت نهایی:70,400 تومان
تخفیف: 17,600 تومان

زیست شناسی دهم آپ جلد اول

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعید فردی نوبت چاپ : 1397

قیمت پشت جلد: 53,000 تومان
مقدار تخفیف: 10,600 تومان
قیمت نهایی:42,400 تومان
تخفیف: 10,600 تومان

زیست شناسی دهم آپ جلد دوم

انتشارات خانه زیست شناسی مولف: سعید فردی چاپ: 1397

قیمت پشت جلد: 37,500 تومان
مقدار تخفیف: 7,500 تومان
قیمت نهایی:30,000 تومان
تخفیف: 7,500 تومان

زیست شناسی دهم تست زیر ذره بین

زیست شناسی دهم تست زیست گربه ویرایش جدید ناشر: خانه زیست ...

قیمت پشت جلد: 65,000 تومان
مقدار تخفیف: 19,500 تومان
قیمت نهایی:45,500 تومان
تخفیف: 19,500 تومان

زیست شناسی دهم زیر ذره بین

(برای داوطلبان کنکور 99) مولف: مرتضی رضایی چاپ 1397

قیمت پشت جلد: 39,000 تومان
مقدار تخفیف: 7,800 تومان
قیمت نهایی:31,200 تومان
تخفیف: 7,800 تومان

زیست شناسی دهم زیر ذره بین (کنکور98)

تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضی رضایی ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

زیست شناسی دوازدهم زیر ذره بین

انتشارات زیر ذره بین مولف مرتضی رضایی چاپ 97

قیمت پشت جلد: 33,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,600 تومان
قیمت نهایی:26,400 تومان
تخفیف: 6,600 تومان

زیست شناسی و آزمایشگاه 2 زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضي رضائي نوبت چاپ: 95 تيراژ: ...

قیمت پشت جلد: 30,000 تومان
مقدار تخفیف: 6,000 تومان
قیمت نهایی:24,000 تومان
تخفیف: 6,000 تومان

زیست شناسی و آزمایشگاه1 سال دوم زیر ذره بین

مولف: مرتضی رضایی ناشر: خانه زیست شناسی

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,200 تومان
قیمت نهایی:20,800 تومان
تخفیف: 5,200 تومان

زیست شناسی پیش دانشگاهی زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: مرتضي رضائي نوبت چاپ: 1397 قطع: ...

قیمت پشت جلد: 42,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,400 تومان
قیمت نهایی:33,600 تومان
تخفیف: 8,400 تومان

زیست شناسی یازدهم زیر ذره بین

مولف: مرتضی رضایی ناشر: خانه زیست شناسی چاپ 97 ویرایش ...

قیمت پشت جلد: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 8,000 تومان
قیمت نهایی:32,000 تومان
تخفیف: 8,000 تومان

شیمی 2 زیر ذره بین

سال دوم دبیرستان تدوين، تأليف و گردآوري: افشین ...

قیمت پشت جلد: 27,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,400 تومان
قیمت نهایی:21,600 تومان
تخفیف: 5,400 تومان

شیمی 3 زیر ذره بین

تدوين، تأليف و گردآوري: افشین یزدانشناس ناشر: خانه ...

قیمت پشت جلد: 26,000 تومان
مقدار تخفیف: 5,200 تومان
قیمت نهایی:20,800 تومان
تخفیف: 5,200 تومان
صفحه1 از2