سید0
مجموع:0 ریال
سبد خرید شما خالی می باشد!
نتایج 1 تا 24 از کل 104 نتیجه
صفحه1 از5

کتابهای علوم پایه

قیمت پشت جلد: 300,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 240,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 120,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 96,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 380,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 361,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 200,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش: 200,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف30% : 175,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف30% : 175,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:

بافت شناسی پزشکی جان کوئیرا (نشر حیدری)

انتشارات حیدری مترجم: دکتر مینایی چاپ: 1395

انتشارات حیدری مترجم: دکتر مینایی چاپ: 1395

قیمت پشت جلد: 480,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش: 480,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 420,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف30% : 294,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 70,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف30% : 49,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 250,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف30% : 175,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 400,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف30% : 280,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 490,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف10% : 441,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 490,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف10% : 441,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 179,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 170,050 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش: 220,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 659,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 626,050 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 859,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 816,050 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 475,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 500,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 475,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 340,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف5% : 323,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 120,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف20% : 96,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 70,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت با تخفیف30% : 49,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 110,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش: 110,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
قیمت پشت جلد: 220,000 ریال
قیمت فروش با تخفیف:
قیمت فروش: 220,000 ریال
مبلغ مالیات:
قیمت / kg:
صفحه1 از5